Juniper SA4500-100u

$2,500.00

Thiết bị Juniper SA4500

bao gồm:

SA4500-ADD-100U 100 người dùng

OS: Pulse Secure Connection 8.1R15.1,  phần mềm khách hàng bao gồm

  • Windows 7/8/10
  • Android OS
  • Iphone OS
  • Linux

Bảo hành: 24 tháng

Category:

Description