Riverbed SteelHead CX 3070 M

$3,900.00

Riverbed SteelHead CXA 3070 Medium

Manufacturer: Riverbed

Specification: Riverbed CX

Part number: CXA-03070-B010

License: LIC-CXA-3070-M

RIOS: 9.93

Condition: Refurbished

Warranty: 12 months

Units in stock: 6

Ships within 24 Hours

Description:
  • Optimized WAN capacity: 100Mbps
  • QoS bandwidth: 500 Mbps
  • TCP/UDP flow: 5000

 

Category:

Description

Dung lượng WAN được tối ưu hóa50Mbps
Luồng kết nối TCP được tối ưu hóa3000
Tối ưu hóa kết nối SSL/TLS 3000
Dịch vụ mạng - Dung lượng WAN250Mbps
Dịch vụ mạng - Luồng48000
Dịch vụ mạng - Lớp quy tắc
2000
Dung lượng lưu trữ dữ liệu320Gb SSD
Dung sai lỗi bảo quảnRAID
Ổ đĩa có thể hoán đổi nóng4
RAM12Gb
Expansion Slots (PCI-e)
2
Included Bypass Ports(Copper) 
4
Tối đa
# of Bypass Ports 
12